Kort pleidooi voor een gemeenschappelijke kaart voor alle zelfstandige apothekers: wat zijn de voordelen van één enkele kaart?

-> De start van een onafhankelijk netwerk?
Een onafhankelijk netwerk betekent gewoonweg zichzelf een imago geven tegenover onze klanten en een commercieel gewicht hebben ten overstaan van onze leveranciers. Onmogelijk denkt u? NEEN, integendeel, het is heel eenvoudig! De kaart is slechts een begin, vervolgens stelt het netwerk verschillende mogelijkheden voor:


-> Bestel nu uw kaarten
vul hier de bestelbon in